M?C T? LOGO

Số 202

Thơ Khung Trời Đại Học Nhí Nhố Vườn Hoang

DIVIDER

Trang Tòa Soạn

Này, người bạn thờ ơ !

H?h B? 202
Bật ti vi lên : những hình ảnh về thanh niên tiên tiến, tuổi trẻ giỏi giang... Người bạn trẻ thờ ơ chuyển sang kênh khác : xem nhạc nước ngoài .
Giở trang báo ra : những cụm từ "Chuyển giao công nghệ", "hiện đại hóa", "đổi mới"... Người bạn trẻ thờ ơ vội cho qua tìm giải trí đó đây .
Ngày Thanh niên Việt Nam, hai mươi sáu tháng ba, đường phố giăng giăng cờ hoa rực rỡ . Nơi này, nơi nọ, Đoàn viên hân hoan đón mừng ngày hội ... Người bạn thờ ơ ghé vào, tròn mắt hỏi : Lễ chi ?
Tháng Tư . Và lại tiếp một mùa thi ... vận hội mới hẳn mở ra nhiều kỳ vọng. Người bạn thờ ơ cũng ghi đại cho mình một trường đại học, đơn giản như chuyện phải làm khi hết lớp mười hai .
... Người bạn ấy, cứ thế, thờ ơ với mọi điều . Thờ ơ sống, thờ ơ với tuổi mình đang lớn. Đi lên. Đất nước. Giao ca . Gánh vác... như chuyện xa xăm, không phải của mình.
Bao điều tốt đẹp đang nảy sinh theo dòng chảy sục sôi tiến lên của tuổi trẻ . Đôi chân ấy tự đứng lại bên lề, buồn thay cho một người ngoại cuộc !

MỰC TÍM

Divider
Trang Chính