Phiên chợ Đồ Bàn

Tay cầm quyển sách bìa vàng
Sách bao nhiêu chữ dạ thương chàng bấy nhiêu
(Ca dao Bình Định)

Anh về phiên chợ Đồ Bàn
mong tìm quyển sách bìa vàng cho em
ngựa ô rung lạc bên thềm
cụ già hàng quán ngồi têm trầu nguồn

Có chàng thi sĩ giải buồn
đặt thêu chiếc mũ cánh chuồn đội chơi
quan hưu đương buổi thảnh thơi
mua chim mòng két vọng trời phóng sanh

Khuất trong ngõ cũ hoàng thành
dáng em thắc thỏm đợi anh qua cầu
mang thiên chữ nghĩa dãi dầu
ngàn xưa gửi tới ngàn sau tấc lòng.
NGUYỄN THANH MỪNG

divider
Trang Chính | Xem Số Báo Khác | Mục Lục